CZECH SHOOTING FEDERATION

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP
OF THE CZECH REPUBLIC
IN SPORT SHOOTING OF VETERANS

17. – 19. 6. 2022


| propozice | propositionen | propositions |

| přihláška | anmeldung | applications |

| přihlášení soutěžící | Registrierte Wettbewerber | Registered competitors |


| Ubytování v Plzni | Unterkunft in Pilsen | Accommodation in Pilsen |


RESULTS LISTS

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |


GALLERY

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |