ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VE SPORTOVNÍ STŘELBĚ VETERÁNŮ
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE


Pořadatel: Sportovně střelecký klub Slovany – Plzeň
Místo konání: Česká Republika, Plzeň, Střelecký stadion České armády v Lobzích
Datum konání: 15. – 17. června 2018

Organizační výbor:

Ředitel soutěže: Miroslav KÝČEK
Předseda organizačního výboru: Jan FIDLER
Hospodář: Ing. Jaroslav ČEKAN
Technické zajištění a propagace: František POLÁČEK, Rastislav FABOK
Hlavní rozhodčí 50m: Ludvík GASSELDORFER  A-0108
Hlavní rozhodčí 25m: Petr PARBUS  ISSF B 4164
Hlavní rozhodčí 10m: Josef GRIM  A 0104

Discipliny:

 1. Sportovní pistole 25m 5 + 30 ran (vyhlášení výsledků v sobotu)
 2. Libovolná malorážka 50m 60 ran v leže (vyhlášení výsledků v sobotu)
 3. Vzduchová pistole 40 ran (vyhlášení výsledků v sobotu)
 4. Vzduchová puška 40 ran (vyhlášení výsledků v sobotu)
 5. Sportovní pistole 30 + 30 ran (ISSF) (vyhlášení výsledků v sobotu i v neděli)
 6. Libovolná malorážka 3 × 20 ran (vyhlášení výsledků v neděli)

Pokud v disciplíně bude startovat minimálně šest žen, budou vyhodnoceny v samostatné kategorii bez rozdílu věku.

Upozornění:

 • Všechny discipliny se střílí na elektronické terče SIUS.
 • Sportovní pistole 30 + 30 se střílí ve dvou dnech.
 • Pokud v disciplíně bude startovat minimálně šest žen, budou vyhodnoceny v samostatné kategorii bez rozdílu věku.
 • Pokud v disciplíně budou startovat minimálně tři závodníci kategorie SH1, budou vyhodnoceni v samostatné kategorii bez rozdílu věku.

Věkové kategorie:

A – závodníci ve věku 65 let a starší (narození do roku 1953)
B – závodníci ve věku 55 až 64 let (narození 1963 – 1954)
C – závodníci ve věku 45 až 54 let (narození 1973 – 1964)

Startovné:

 • Pro závodníky z České republiky a Slovenské republiky činí startovné za disciplinu SP 30+30 300,‑ Kč. Za všechny ostatní discipliny je startovné 200,‑ Kč.
 • Závodníci, kteří startují v disciplině SP 30+30, budou vyhodnoceni v sobotu za umístění v první části soutěže (mířená) a v neděli budou vyhodnoceni za umístění v celé disciplině SP 30+30.
 • Závodníci startující v disciplině SP 5+30 budou vyhodnoceni za umístění v sobotním závodě (mířená) společně se závodníky startujícími v disciplině SP 30+30.

Podmínky účasti:

Pro účastníky z České republiky je závazný soutěžní řád Českého střeleckého svazu v plném rozsahu.

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE

 • Prezentace:

  • Prezentace pro všechny discipliny bude probíhat na střeleckém stadionu v Lobzích v těchto dobách:
   • v pátek, 15. 6. 2018 od 13.00 do 19.00 hodin
   • v sobotu, 16. 6. 2018 od 7.00 do 11.00 hodin
 • Zahájení soutěže:

  • Mezinárodní mistrovství České Republiky ve sportovní střelbě veteránů bude zahájeno shromážděním všech účastníků v sobotu 16. 6. 2018 v 9.00 hodin.

ZÁVOD

 • Pátek, 15. 6. 2018
  • vzduchová puška, pistole 40 ran
   • 1. směna 13.30 (nástup na stanoviště)
   • 2. směna 15.30 (nástup na stanoviště)
   • 3. směna 17.30 (nástup na stanoviště)
 • Sobota, 16. 6. 2018
  • vzduchová puška, pistole 40 ran
   • 4. směna 10.00 (nástup na stanoviště)
   • 5. směna 11.40 (nástup na stanoviště)
   • 6. směna 12.20 (nástup na stanoviště)
   • 7. směna 15.00 (nástup na stanoviště)
  • sportovní pistole 5 + 30 (pevný terč)
   • 1. směna 10.00
   • 2. směna 11.30
   • 3. směna 13.00
  • libovolná malorážka 60 ran v leže
   • 1. směna 10.00 (nástup na stanoviště)
   • 2. směna 12.15 (nástup na stanoviště)
  • střelba na pamětní terč podle časového rozpisu vyvěšeného na střelnici
  • vyhlášení sobotních výsledků podle časového rozpisu vyvěšeného na střelnici (SP 5+30, LM 60, VzPi 40, VzPu 40)
 • Neděle, 17. 6. 2018
  • sportovní pistole 30 ran na otočný terč
   • 1. směna 8.30
   • 2. směna 9.45
   • 3. směna 11.00
  • libovolná malorážka 3 × 20 ran
   • 8.30 (nástup na stanoviště)
  • vyhlášení nedělních výsledků podle časového rozpisu vyvěšeného na střelnici

Ukončení soutěže:

Neděle 17. 6. 2018 po vyhlášení výsledků.

Vyhodnocení soutěže:

V každé disciplině a kategorii budou vyhodnoceni tři nejlepší závodníci podle dosažených výsledků. V případě rovnosti bodů se pořadí určí podle pravidel ISSF.

Protesty:

Do 10 minut po zveřejnění výsledků s vkladem 500,- Kč do rukou hlavního rozhodčího.

Přihlášky:


E-formulářPDF formulář (178 kB) |


V přihlášce je nutno uvést:

 1. jméno, adresu
 2. datum narození
 3. číslo průkazu ČSS a evidenční číslo SSK (pokud je účastník členem ČSS)
 4. discipliny v nichž účastník hodlá startovat

Poštou zaslané přihlášky s požadovanými údaji musí být pořadateli zaslány nejpozději do 31. května 2018 na adresu předsedy organizačního výboru soutěže:

Jan FIDLER
ASS DUKLA Plzeň – Lobzy
326 00  PLZEŇ
tel. +420 377 260 306

Všeobecné informace:

 • Další potřebné informace i výtisky propozic si lze vyžádat na adrese ředitele soutěže na výše uvedené adrese, nebo na E-mailové adrese info@sskslovany.cz, případně sskmp@telecom.cz.
 • Účastníci soutěže, řádní členové ČSS (uhrazené příspěvky ČSS na příslušný rok), jsou úrazově pojištěni Pojistnou smlouvou č. 1310000010, uzavřenou mezi pojišťovnou VZP, a.s. a Českým olympijským výborem, o.s.
 • Zdravotní zabezpečení zajišťuje Pohotovostní služba FN Plzeň.

Pořadatelé přejí všem střelcům, kteří se rozhodnou zúčastnit se naší soutěže, příjemnou a bezpečnou cestu do Plzně.