O pohár SSK Slovany (propozice)

Na sobotu 6. ledna 2018 připravujeme třiadvacátý ročník soutěže pro mládež do šestnácti let – O pohár SSK Plzeň – Slovany.

Sřílet se bude v disciplinách Vzduchová puška třicet ran vleže a Vzduchová puška čtyřicet ran ve stoje. Kategorie Chlapci a děvčata do 12 let a Chlapci a děvčata do 14 let budou střílet třicet ran vleže, kategorie Chlapci a děvčata do 16 let bude střílet čtyřicet ran ve stoje.

Disciplina VzPu 30L se bude střílet na elektronické terče firmy SIUS podle nových národních pravidel Českého střeleckého svazu, platných od 1. listopadu 2017. Ta nejdůležitější změna spočívá v tom, že výsledky se hodnotí na desetiny bodu, čas na nástup zůstáva na deseti minutách, čas na přípravu a nástřel se zkracuje na deset minut, čas na třicet závodních ran se zkrátil na třicet minut.

Pokud se této soutěže rozhodnete zúčastnit, pro přihlášení můžete použít elektronický formulář. Můžete se samozřejmě přihlásit i jiným způsobem, preferujeme ale zmiňovaný elektronický formulář. Požadavky na určitou směnu respektujeme pouze do zaplnění požadované směny, aby jste měli přibližný přehled o počtu volných míst v jednotlivých směnách, můžete si stáhnout průběžně doplňovaný seznam přihlášených závodníků, kde naleznete i počet volných stanovišť. Pokud v přihlášce neuvedete požadavek na určitou směnu, zařadíme přihlášené závodníky podle našich potřeb tak, abychom co nejrovnoměrněji obsadili všechny směny. První směny se nemusíte bát, protože čas nástupu na první směnu začíná před desátou hodinou ;o).

Co říci závěrem? Snad jen to, aby jste na střelnici do Lobez i zpět domů dorazili bezpečně a v hojném počtu ;o)